مسابقات سنگ کوتاه

 بلدرینگ

بلدرینگ

معمولاً دیواره های مورد استفاده در این روش بلند نمی باشد، ولی مسير آن فوق العاده مشکل و سخت است، عبور از مسير بلدرینگ قدرت بدنی، تکنيک و تمرکز بالایی می خواهد. این مسابقات بصورت رسمی به روی شش یا هشت پانل 16 تا 20 متری با زاویه های مختلف مثبت تا کلاهک برگزار می گردد که دیوار ههای آن  بصورت ترکيبی از جنس فایبرگلاس با چوب یا کامپوزیت یا بصورت تکی ایجاد می گردد.

همچنین ببینید

مسابقات سرعت

مسابقات سرعت: هدف از برگزاری مسابقه سرعت تعیین سریعترین ها است. این مسابقات  بر روی …