ارسال
صفحه اصلی / رويدادها / پایان مسابقات جام خلیج فارس

پایان مسابقات جام خلیج فارس

کسب مقام برنز در بخش دختران گروه نوجوانان الف مسابقات جام خلیج فارس توسط قهرمان دختر سنگنورد خانم آب بخش صورت پذیرفت.

مساابقات جام خلیج فارس در روز دوم خود شاهد مسابقه دختران در چهار گروه سنی بود.

از جمع دختران بوشهر سرکار خانم آب بخش و علیپور به بخش فینال نوجوانان الف مسابقات راه یافتند که از این میان مقام سوم این رده قسمت قهرمان سنگنورد بوشهر خانم آب خش گردید.

همچنین ببینید

دیدار با استاندار اخرین برنامه رییس فدراسیون در استان

رئیس فدراسیون با استاندار بوشهر جهت تعاملات بیشتر هیئت استان با همراهی آقای بهروزیان فر ...