صفحه اصلی / کمیته ها / روابط عمومی / در دیدار با رئیس اداره کل مطرح شد

در دیدار با رئیس اداره کل مطرح شد

دبیر هیئت کوهنوردی سه شنبه ۲۰ آبان ماه با جناب آقای بهروزیان فرد دیدار نمود.

در این دیدار محمدرضا توانا دبیر هیئت ضمن عرض تبریک مجدد انتصاب آقای بهروزیان فرد به ارائه مشکلات و مصائب حاضر پرداختند.

در این دیدار با توجه به آشنایی نزدیک این سالهای آقای بهروزیان فرد با این هیئت درخواست های مهم هیئت کوهنوردی که از ابتدا امر به اداره ارائه شده اند مطرح گردید،مشکل وسیله ایاب وذهاب در بخش کوهنوردی و سالن اختصاصی در بخش صعودهای ورزشی و وعدههای جا مانده و به سرانجام نرسیده از مسائل مطرح شده بودند.

آقای بهروزیان فرد در تکمیل فرمایشات خود به سرانجام رسیدن امور را از مراتب اصلی برشمردند و با گذشتن از وعده های تسریع نمودند که در موارد مذکور در حال حاضر امکان پاسخ کلی وجود ندارد.

هم چنین ایشان با توجه به فقر بودجه عمرانی در بوشهر در بخش صعودهای ورزشی چاره را جز اجرای طرحی که مربوط به سال ۸۷ می بود را نمی بینند و این تمام حمایتی ست که اداره سعی می نماید در سال آینده هیئت را یاری رساند.


{طرح مذکور مربوط به ۲۰۰ متر از ضلع شرقی سالن حجاب که محل فعلی تمرین سنگنوردان صعودهای ورزشی ست می بود که جهت جداسازی بخش سنگنوردی از سایر رشته های سالن مذکور  و در اختیار نهادن کامل به هیئت بود صورت می پذیرفت و در آن سالها با تاخیر و عدم موافقت ورزشکاران به سرانجام نرسید و این طرح جز استخوانی در گلو نیست که بهر حال باید همین را غنیمت شمرد.}

ایشان هم چنین با توجه به نیاز واقعی و مستلزم مربوط به تامین سالن اختصاصی { طرحی که متاسفانه در بوشهر باید به نتیجه رسیدنش را برای فرزندان و نتیجه گان نونهالان ورزشکار تعبیر نمود } همکاری بخش حقوقی اداره را برای تامین زمین لازمه که پیشتر پیگیری شده بود وعده دادند.


محمدرضاتوانا ۲۰/۹/۹۳

همچنین ببینید

نتایج سنگنوردان پسر در جام خلیج فارس

قهرمانان بوشهری در پایان روز نخست جام خلیج فارس که در شهرستان دشتستان در حال …