صفحه اصلی / مطالب علمی / مقالات علمي سنگنوردی / آموزش های سنگنوردی / آموزشهای مربوط به تمرینها و تکنیک های سنگ نوردی

آموزشهای مربوط به تمرینها و تکنیک های سنگ نوردی

بهبود استفاده از پاها در سنگنوردی

پنج تکنیک برای بازگرداندن ثبات این برای همه ما اتفاق می افتد که: شما 3 متر بالاتر از آخرین میانی هستید، بیش از حد گیج و تنفس تان نامنظم است و احساس می کنید همه چیز تمام است. مشکل کجاست؟ .

ادامه مطلب

10 نکته برتر تکنیکی برای سنگنوردی داخل سالن

1- مهارت های استفاده از پا  یکی از بهترین زمان ها برای تمرین مهارت پا در سنگنوردی وقتی است که در حال گرم کردن برای اولین صعود خود هستید. بر روی زمین صاف می توانید کاملا برای پیداکردن هر یک از جای پاهایتان تمرکز کنید و این کار الگوی مناسب را برای بقیه فصل تمرینی شما ایجاد خواهدکرد. هم چنین …

ادامه مطلب